Ν. Καζαντζάκης

"Ν’ αγαπάς την ευθύνη να λες εγώ, εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο. Αν χαθεί, εγώ θα φταίω" Ν. Καζαντζάκης

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

οι τρεις τρόποι μετάδοσης της θερμότητας: 1.αγωγιμότητα, 2.συναγωγή (ή μεταφορά), 3.ακτινοβολία

Περιγράφει τους τρεις τρόπους μετάδοσης της θερμότητας, Αγωγιμότητα, Μεταφορά και Ακτινοβολία. Εξηγεί τι είναι ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ), τι είναι ο συντελεστής μεταφοράς ή συναγωγής (a). Παρουσιάζονται παραδείγματα υπολογισμού της μεταδιδόμενης θερμότητας Q για κάθε περίπτωση.


View more presentations or Upload your own.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου