Ν. Καζαντζάκης

"Ν’ αγαπάς την ευθύνη να λες εγώ, εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο. Αν χαθεί, εγώ θα φταίω" Ν. Καζαντζάκης

Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Νόμοι ροής των υγρών

Εξηγεί με κινούμενες εικόνες και απλά αριθμητικά παραδείγματα, τους βασικούς νόμους ροής των υγρών, Torricelli, εξίσωση Συνέχειας, εξίσωση Bernoulli. Επίσης, παρουσιάζεται η διαφοροποίηση της πίεσης του υγρού σε οριζόντιο σωλήνα  καθώς ρέει.

View more presentations or Upload your own.