Ν. Καζαντζάκης

"Ν’ αγαπάς την ευθύνη να λες εγώ, εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο. Αν χαθεί, εγώ θα φταίω" Ν. Καζαντζάκης

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

ΚΕΦ 2.6 Βαθμός απόδοσης κινητήριων μηχανών


View more presentations or Upload your own.

ΚΕΦ 2.5 Ορισμός & κατάταξη των ΜΕΚ


View more presentations or Upload your own.

ΚΕΦ 2.4 Μετάδοση θερμότητας & μετατροπές ενέργειας. 1ος & 2ος Θερμοδυναμικός Νόμος


View more presentations or Upload your own.

η λειτουργία των περιστροφικών ΜΕΚ: κινητήρας Wankel και Αεριοστρόβιλος


View more presentations or Upload your own.

η λειτουργία της 2/χρονης Βενζινομηχανής


View more presentations or Upload your own.

η λειτουργία της 4/χρονης βενζινομηχανής


View more presentations or Upload your own.

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

ΚΕΦ2.3 Μεταβολές κατάστασης των αερίων - Νόμοι τελείων αερίων


View more presentations or Upload your own.

ΚΕΦ 2.2 τέλεια αέρια, πυκνότητα, ειδικός όγκος και ειδικό βάρος σωμάτων


View more presentations or Upload your own.

ΚΕΦ2.1 Δύναμη-Πίεση-Ροπή-Έργο-Ενέργεια-Ισχύς-Θερμοκρασία-Θερμότητα


View more presentations or Upload your own.