Ν. Καζαντζάκης

"Ν’ αγαπάς την ευθύνη να λες εγώ, εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο. Αν χαθεί, εγώ θα φταίω" Ν. Καζαντζάκης

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

οι τρεις τρόποι μετάδοσης της θερμότητας: 1.αγωγιμότητα, 2.συναγωγή (ή μεταφορά), 3.ακτινοβολία

Περιγράφει τους τρεις τρόπους μετάδοσης της θερμότητας, Αγωγιμότητα, Μεταφορά και Ακτινοβολία. Εξηγεί τι είναι ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ), τι είναι ο συντελεστής μεταφοράς ή συναγωγής (a). Παρουσιάζονται παραδείγματα υπολογισμού της μεταδιδόμενης θερμότητας Q για κάθε περίπτωση.


View more presentations or Upload your own.

μεταβολές κατάστασης των σωμάτων, αισθητή & λανθάνουσα θερμότητα

 Εξηγεί τις έννοιες της αισθητής και της λανθάνουσας θερμότητας κατά τη μεταβολή της κατάστασης των σωμάτων με κατάλληλα παραδείγματα, διαγράμματα και κινούμενες εικόνες (animations)

θερμότητα & θερμοκρασία

Παρουσιάζει τη θερμότητα ως μορφή ενέργειας και τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύεται στα σώματα ως εσωτερική ενέργεια.
Παρουσιάζεται επίσης, η θερμοκρασία ως μέτρο σύγκρισης της θερμικής κατάστασης των σωμάτων, ποιες είναι οι γνωστές κλίμακες της θερμοκρασίας (Kelvin, Celsius, Fahrenheit) καθώς και τις μαθηματικές σχέσεις που τις συνδέουν


View more presentations or Upload your own.

καύση & καύσιμα

Εξηγεί τι είναι η καύση, τι στοιχειοµετρική καύση, ποια συστατικά των καυσίμων μετέχουν στην καύση και τι αποτέλεσμα επιφέρουν, τι είναι η περίσσεια αέρα στην καύση


View more presentations or Upload your own.

Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

επισκευή υποστυλωμάτων στην Ουρανούπολη


συγκόλληση με σύντηξη υλικού


λειτουργία αυτορρύθμιστων βαλβίδων


τετράχρονος βενζινοκινητήρας - κύκλος ΟΤΤΟ


τα μέρη ενός κινητήρα με τα υλικά κατασκευής τους


μεταβλητός χρονισμός βαλβίδων της ΤΟΥΟΤΑ VVTi & VVTLi


ροπή, έργο ατράκτου, ισχύς ατράκτου
View more presentations or Upload your own.

μορφές ενέργειας, μηχανική ενέργεια
View more presentations or Upload your own.

μορφές μηχανικού έργου, ισχύς

εξηγείται η έννοια της δύναμης F, ποιες είναι οι μονάδες μέτρησής της στο SI, πότε η δύναμη παράγει έργο W, καθώς και τι μέγεθος είναι η ισχύς και ποιες οι μονάδες της
View more presentations or Upload your own.

κατάταξη θερμικών μηχανών

ψυκτικός κύκλος με R 22

View more presentations or Upload your own.